4 trendikästä tapaa nimetä kirja

Mikä kirjan nimeksi? Kirjan nimen tulisi kuvastaa teoksen aiheita, teemoja sekä genreä. Ennen kaikkea nimen tulisi herättää lukijan kiinnostus. Viime vuosina kirjojen nimeämisessä trendinä on ollut mm. relatiivilause, avainsanan käyttö, odotuksia herättävä päälause sekä adjektiivi + substantiivi -yhdistelmä…